Historia

      Szkoła Podstawowa nr 8 została oddana do użytku 21 sierpnia 1975 roku. Naukę rozpoczęło 481 uczniów w 19 oddziałach. Pracę podjęło 29 nauczycieli w dość trudnych warunkach. Szkoła nie posiadała jeszcze szatni, sali gimnastycznej i boiska. Teren wokół był ogromnym placem budowy. Uczniowie, nauczyciele i rodzice sami porządkowali i urządzali sale lekcyjne, stawiali płoty, sadzili drzewa. Stopniowo w szkole przybywało uczniów i nauczycieli, nauka odbywała się nawet na trzy zmiany. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Józef Nasiadko, Halina Kochanek, Stanisław Laszczyński, Andrzej Krug, Mieczysława Paluszkiewicz, Ryszard Kwiecień, Krystyna Pawlinow oraz – obecnie – Bożena Małek.

Szkoła dzisiaj:

Obecnie (rok szkolny 2016/2017) w szkole uczy się 478 uczniów w 19 oddziałach. Pracuje tu 40 nauczycieli. W 2003r. szkoła otrzymała imię Jana Wyżykowskiego. Posiadamy własny sztandar i pieśń.

W roku szkolnym 2005/2006 uzyskaliśmy certyfikat "SZKOŁY Z KLASĄ”.

W latach szkolnych 2006/2007 i 2015/2016 uzyskaliśmy certyfikaty (certyfikaty są przyznawane na trzy lata) "SZKOŁY DBAJĄCEJ O BEZPIECZEŃSTWO”.

W roku szkolnym 2009/2010 uzyskaliśmy certyfikat "SZKOŁY ENERGICZNIE CHRONIĄCEJ ŚRODOWISKO".

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskaliśmy certyfikat "POTWIERDZAJĄCY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH USŁUG EDUKACYJNYCH"

Bazę szkoły stanowią:

• 20 gabinetów lekcyjnych,
• pracownia komputerowa,
• sala do zajęć z rytmiki,
• biblioteka z czytelnią,
• 2 świetlice,
• stołówka,
• 2 sale gimnastyczne,
• sala do gimnastyki korekcyjnej,
• siłownia,
• 3 nowoczesne boiska (w tym jedno boisko z bieżnią okólną i jedno z oświetleniem),
• gabinet medyczny,
• gabinet terapii logopedycznej.

Współpracujemy z instytucjami na terenie miasta i gminy, które wspierają naszą działalność. Dzięki sponsorom wykonaliśmy wiele remontów wewnątrz budynku i prac wokół szkoły. Termomodernizacja szkoły została wykonana ze środków finansowych Gminy Miejskiej Lubin oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.