Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
Redaktor: admin   
01.01.2012.

rpo

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

 

 

Głównymi celami projektu są:
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,
- zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- podnoszenie jakości procesu kształcenia,
- wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego z uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
- wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

 

 

W ramach tego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyposażył ponad 100 pracowni przyrodniczych dolnośląskich szkół i placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Były to: 7 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do internetu, mobilną tablicę interaktywną, wizualizer, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny z odczynnikami chemicznymi, zestawy doświadczalne, kamera, aparat cyfrowy i wiele innych pomocy dydaktycznych służących do badań środowiska naturalnego.

 

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 23 250 035,32 zł, z czego wkład Województwa Dolnośląskiego wyniósł 6 975 010,60 zł., Unii Europejskiej 16 275 024,72 zł. Sala została wyremontowana ze środków Urzędu Miasta w Lubinie: wymieniono całą instalację elektryczną, założono instalację sieciową, położono kafelki na podłodze, odnowiono ściany i sufit oraz zakupiono nowe meble.

 

Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu pracowni zajęcia są atrakcyjne, a uczniowie w sposób ciekawy i innowatorski mogą rozwijać swoje zainteresowania. Ponieważ tak wyposażona pracownia przyrodnicza jest jedyną w naszej gminie, korzystają z niej na co dzień uczniowie naszej szkoły, ale także są zapraszane całe klasy z innych lubińskich szkół.

Otwarcie pracowni przyrodniczej:
225737przyroda1 225728przyroda5 225713przyroda7 225538przyroda19 
więcej zdjęć

Więcej informacji o otwarciu pracowni przyrodniczej zobacz
Informację o otwarciu pracowni przyrodniczej na portalu lubin.pl zobacz

Zdjęcia z zajęć w pracowni przyrodniczej:
prac8 prac15 prac1 prac6
więcej zdjęć 

 

Zmieniony ( 20.04.2012. )